top of page

Úvodní klip

Josef Smutný - Pojetí krajin v plánu města

Josef Smutný, Praha, Člověk a prostor
Architekt, předseda spolku Člověk a prostor. Od roku 1997 vede vlastní architektonickou kancelář. V letech 2011-2014 byl místopředsedou představenstva ČKA, a dodnes je aktivním členem pracovní skupiny pro zahraničí, ve které zastupuje ČKA v ACE (The Architects’ Council of Europe) v otázkách Environment Sustainable Architecture, Urban Issues a agendou Politiky architektury. Působí jako poradce primátora města Liberec v oblasti územního plánování a architektury.

Adriana Krnáčová - Úvodní slovo

Martin Kloda - Město a krajina

Martin Kloda, Praha, Člověk a prostor

Architekt, spolupracoval v letech 1994-2010 s Martinem Rajnišem na mnoha realizacích, od roku 2012 vede vlastní ateliér. V současné době student doktorandského studia Fakulty architektury, člen spolku Člověk a prostor a platformy Metropolitní Praha.

Jiří Plos - Krajina jako ekumena

Jiří Plos, Praha, FA ČVUT

Absolvoval Právnickou fakultu UK v Praze a Filozofickou fakultu UK. Působil na pozici sekretáře a ředitele Kanceláře České komory architektů, v současné době vysokoškolský pedagog vyučující obor právo a urbanismus. Věnuje se odborné výzkumné, publikační a expertní konzultační činnosti se zaměřením na legislativu výstavby a výkon povolání autorizovaných architektů, památkové péče, životního prostředí včetně ochrany přírody a krajiny. Spolupracuje na přípravě právních norem.

Peter Gero

Peter Gero, Hamburk, Německo

Architekt a urbanista, původem ze Slovenska. Působil 12 let jako ředitel plánování a výstavby centrálních čtvrtí Hamburku. Odborný garant projektu Trenčín si TY (tvorba územního plánu centrální zóny města).

Bette Lundh Malmros - Stockholm

Bette Lundh Malmros, Stockholm, Švédsko

Zabývá se regionálním plánováním a krajinářskou architekturou. Pracuje jako projektová manažerka odboru pro rozvoj a regionální plánování, který je součástí stockholmské radnice. Kromě regionálního územního plánování se zabývá udržitelným rozvojem v souvislosti s plánem rozvoje regionu Stockholm (RUFS). Byla zodpovědná za koncepci „Green Wedge“, včetně implementace akčních plánů. Pracovala také pro Národní radu pro rozvoj bydlení, výstavbu a plánování jako partner města a konzultant. 

Marja van Nieuwkoop - Amsterdam

Marja van Nieuwkoop, Amsterdam, Holandsko

Absolventka Reinwardtovy akademie pro kulturní dědictví s následnou specializací v ekologických vědách na univerzitě v Amsterdamu. Má za sebou dlouhodobou profesionální dráhu v oblasti environmentální výchovy a komunikace, environmentální politiky a politiky krajiny. Od února 2016 pracuje jako krajinář senior, poradce odboru Územního plánování a životního prostředí Gemeente Amsterdam, člen projektového týmu metropolitní krajiny AMR. 

Giuseppe Ciná - Turín

Giuseppe Cinà, Turín, Itálie 

Architekt a odborník na městské a teritoriální plánování. Autor řady architektonických projektů a urbanistických plánů. Podílí se na vzdělávacích projektech, je autorem mnoha výzkumů, článků a knih týkajících se různých aspektů plánování. Od roku 1985 je členem italského Národního institutu pro plánování. Od roku 1990 člen sdružení inženýrů a architektů vybraných pro spolupráci s rozvojovými zeměmi. Od roku 2004 byl profesorem na Università degli studi di Genova. V současnosti vyučuje na Politecnico di Torino.

Antoni Vives - Barcelona

Antoni Vives, Barcelona, Španělsko

Bývalý náměstek primátora Barcelony, analytik, mezinárodní a politický poradce pro problematiku smart cities a inovace měst. V minulosti zastával několik pozic v katalánské vládě. Během svého působení v Barceloně se podílel na proměně územního plánování. Je odborným konzultantem sporných témat s přesahem do politického dění řešených na úrovni měst či vlád. Věnuje se tématům smart cities a „City Anatomy“.

Koos van Zanen - Sluisbuurt: Landscaping to the Max

Koos van Zanen, Amsterdam, Holandsko

Hlavní urbanista města Amsterdam. Je specialistou na bydlení v souvislosti s územním plánováním a kvalitou života. Byl vedoucím projektu „Structural Vision Amsterdam 2040“ a je aktivně zapojen do příprav nové územní politiky města Amsterdam. Současně se podílí na strategii rozvoje bydlení pro město a metropolitní oblast.

Martin Klamt - Landscaping Munich

Martin Klamt, Mnichov, Německo

Pracovník odboru územního plánování mnichovského magistrátu. Vystudoval socioekonomickou geografii, politologii a právní vědy v Mnichově. Vedl výzkum na udržování demokratických systémů a strategií udržitelného urbanismu.

Jiří Klokočka

Jiří Klokočka, Kortrijk, Belgie

Architekt a urbanista města Kortrijk (Belgie). Působil jako tajemník Svazu vlámských urbanistů a je předsedou Komise pro architekturu a urbanismus ve městech: Deerlijk, Kuurne, Lendelede, Zwevegem / Harelbeke, Menen a Wortegem-Petegem. Vede ateliér urbanistického navrhování na KU Leuven, FUA TU v Liberci a FA ČVUT v Praze. 

Petr Gero - Hamburg

Peter Gero, Hamburk, Německo

Architekt a urbanista, původem ze Slovenska. Působil 12 let jako ředitel plánování a výstavby centrálních čtvrtí Hamburku. Odborný garant projektu Trenčín si TY (tvorba územního plánu centrální zóny města).

Jaromír Hainc - Soustava plánů

Jaromír Hainc, Praha, IPR

Architekt a urbanista, pracuje jako tajemník v Kanceláři Metropolitního plánu na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a věnuje se mezinárodní spolupráci (OECD, EUROCITIES). Na Fakultě architektury ČVUT v Praze dokončil doktorát v oboru urbanismu a územního plánování, na ČVUT nyní působí jako vědecko-výzkumný pracovník.

Roman Koucký - Pojetí krajin

Roman Koucký, Praha, IPR

Architekt, urbanista a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od roku 1991 vede vlastní architektonickou kancelář. Dlouhodobě se věnuje problematice územního plánování. V roce 2012 přijal místo vedoucího Kanceláře metropolitního plánu na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Martin Kubeš - Otevřená krajina

Martin Kubeš, Praha, IPR

Geograf a krajinný ekolog, autorizovaný architekt pro specializaci ÚSES, projektant územních plánů. Po dobu 20 let provozoval samostatnou praxi, od roku 2012 je členem Kanceláře metropolitního plánu na IPR Praha jako specialista na přírodu a krajinu.

Roman Koucký - Městská krajina

Roman Koucký, Praha, IPR

Architekt, urbanista a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od roku 1991 vede vlastní architektonickou kancelář. Dlouhodobě se věnuje problematice územního plánování. V roce 2012 přijal místo vedoucího Kanceláře metropolitního plánu na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Závěrečná diskuse

bottom of page