Otevřený dopis dárcům a podporovatelům spolku Arnika

 

 

Česká společnost je postižená rychlým střídáním elit a jejich ještě rychlejší degenerací. Ani spolky a neziskové organizace nejsou imunní proti etickému a osobnímu selhávání. Ekologický spolek Arnika spolu s řadou menších aktivistických uskupení spustil v souvislosti s odevzdáním návrhu územního plánu Prahy – Metropolitního plánu – k veřejnému projednání dezinformační kampaň, zacílenou na vytváření strachu a nedůvěry ve společnosti. Zneužívá tím poměrně složité a nesnadno uchopitelné téma územního plánování města k vytváření dojmu vlastní nezastupitelné role „hlídacího psa“ nespecifikovaného veřejného zájmu, aniž by měl k zodpovědnému a odbornému dialogu nad územním plánem profesní erudici.

Více zde. 

Zpráva z tisková konference Petry Kolínské k dokumentu „Kritické vyhodnocení Metropolitního plánu“

 

Náměstkyně primátorky hl. m. Prahy a zároveň určený zastupitel pro Metropolitní plán Mgr. Petra Kolínská dnes na tiskové konferenci informovala o svých postojích k projednání Metropolitního plánu. Svoji argumentaci opřela o  připomínky obsažené v materiálu “Kritické vyhodnocení Metropolitního plánu” Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Kolínská souhlasí s obsahem nepodepsaného dokumentu, ke kterému se dnes přihlásil Ing. Vojtěch Novotný, PhD. z Katedry aplikované geoinformatiky a územního plánování.

Více zde.

© Člověk a prostor 2017

Korunní 127, Praha 3, 130 00

clovekaprostor@gmail.com | Tel: +420 775 550 017 |

IČ: 228 92 192

Spisová značka - L 22842 vedená u Městského soudu v Praze

  • Black Facebook Icon