top of page

Podnět pro tuto diskusi vznikal delší dobu na základě sledování činností a profesního chování elitních architektů, nejen v prostoru realizací architektury, ale

i v teoretickém prostoru územního plánování. Mnohé kroky elitních osobností jsou celospolečensky vnímány spíše negativně, pozitivní jsou spíše nehodnoceny, či se o nich neví.


Zásadní inspirací pro tuto debatu byl proces snahy o demolici významné architektury bruselského stylu, nádraží v Havířově, kdy se přední čeští odborníci různých oborů a různých názorů, profesoři i děkani vysokých škol (elity?) shodli a požadovali u ministra kultury zachování tohoto objektu. Elita nebyla vyslyšena.


Do této diskuse architektů vstupuje reálná pozice české elity a její skutečná definice. A z toho důvodu jsme požádali o účast v debatě také filosofa, sociologa a právníka – historika.

Základní otázky pro tuto debatu

- kdo je elita
- elita a její role v obdobích 1. republiky, socialismu, současnosti
- elita versus etika
- ztráta důvěry v elitu
- nové nároky na elitu
- elita vers. autorita vers. elitářství
- proč elita nemá vliv na společenské děje
- vliv elity na politiky, developery, významné veřejné investory
- vliv výkonů elity na chování společnosti

Debatu moderují architekti Josef Smutný a Martin Kloda 

Prosíme Vás o potvrzení Vaší účasti na email 
clovekaprostor@gmail.com. Děkujeme. 
Člověk a prostor, z.s.

Hosté

doc. Ing. arch. Jakub Cígler (jakub cigler architekti)
Architekt, majitel předního českého architektonického ateliéru.

Doc. PhDr. Pavol Frič, Ph. D.
Profesor sociologie, vyučuje na Fakultě sociálních věd UK, zabývá se výzkumem elit.

Václav Němec, Ph.D. (FF UK)
Český filosof, zabývá se pozdně antickou a středověkou filosofií, filosofií 20. stol. (filosofie existence, filosofická antropologie) 
a filosofií práva.

JUDr. PhDr. Jiří Plos
Právník, vysokoškolský pedagog, vyučuje právo a urbanismus.

Ing. arch. Jaroslav Wertig (A69 – architekti)
Architekt a publicista, spolumajitel úspěšného českého architektonického studia, člen redakční rady časopisu Architekt.
 

bottom of page