top of page

VÝSTAVA - PUBLIKACE

PRAHA / LONDÝN / TBILISI 

Spolek v letech 2012 a 2013 uspořádal tři retrospektivní výstavy tvorby jednoho z nejvýraznějších českých architektů posledních 50-ti let, Jana Bočana. Výstavy proběhly v pražské Galerii Jaroslava Fragnera, v Londýně na půdě české ambasády, kterou Bočan sám  navrhnul a na půde  v Gruzijské Tbilisi, na jejímž návrhu se Bočan výrazně podílel. Na počest jeho tvorby spolek vydal publikaci “Člověk a prostor”, která mapuje jeho život a tvorbu. 

Výstavu připravil jeho spolupracovník a kamarád, architekt Zdeněk Rothbauer. Výstava umožnila širší pohled na jeho velmi výrazný architektonický rukopis i na jeho pedagogickou činnost. Jan Bočan pracoval s architektem Janem Šrámkem v architektonickém ateliéru Beta v rámci Sdružení projektových ateliérů. Založení  jednotlivých ateliérů bylo tehdy pokusem o vytvoření kvalitních týmů a narušení hegemonie státních projektových ústavů. K nejbližším spolupracovníkům Jana Bočana patřili vedle zmíněného Jana Šrámka i Alena Šrámková, Zdeněk Rothbauer a Oldřich Novotný, kteří jsou také často spoluautory Bočanových prací.

„Na výběru tří desítek realizací, návrhů a dalších cenných dokumentů se podíleli Bočanovi nejbližší spolupracovníci i rodina – především architekt Zdeněk Rothbauer a Daniela Bočanová, kteří vtiskli celé výstavě velmi osobní, až intimní charakter. Jednoho z nejvýznamnějších českých tvůrců posledních čtyř dekád tak lze ´číst´ nejen jako architekta, ale i člověka – světáka i filosofa,“ říká Dan Merta, ředitel Galerie Jaroslava Fragnera.


Výstavu a stejnojmennou doprovodnou publikaci připravilo občanské sdružení Člověk a prostor. Obsáhlá monografie představí Bočanovy hlavní realizace a projekty (budovy ambasád v Londýně, Stockholmu a Tbilisi, Hlavní nádraží v Praze, nadstandardní bydlení v Praze-Tróji atd.), ale také návrhy nábytku a interiérů (př. pražský hotel Inter Continental).

bottom of page