top of page

Videozáznam z konference

V pátek 28.4.2017 proběhla v Praze pod záštitou primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové, záštitou Velvyslanectví Nizozemského království v Praze a odbornou záštitou Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT v pořadí druhá mezinárodní odborná konference s názvem Principy územního plánování evropských měst. Tématem konference bylo bydlení v metropolích s podtitulem „Smíme v Praze bydlet?“.
 

Konference: Principy územního plánování evropských měst vol. II 

Smíme v Praze bydlet?

Josef Smutný - úvodní slovo

 

Architekt a moderátor diskusí o architektuře, předseda spolku Člověk a prostor. Vede vlastní architektonickou kancelář, mimo návrhy a realizace staveb se zabývá stavbou měst a městskými problémy. Působí jako městský architekt ve Strážnici a poradce primátora města Liberec v oblasti územního plánování a architektury.

Martin Kloda


Architekt, spolupracoval v letech 1994-2010 s Martinem Rajnišem na mnoha realizacích, od r. 2012 vede vlastní atelier, v současné době student doktorandského studia Fakulty architektury, člen spolku Člověk a prostor a platformy Metropolitní Praha.

Martin Klamt / Munich


Pracovník odboru územního plánování mnichovského magistrátu. Vystudoval socioekonomickou geografii, politologii a právní vědy v Mnichově. Vedl výzkum na udržování demokratických systémů a strategií udržitelného urbanismu.

Wigbert Bengtsson / Fürstenwalde Spree


Absolvent University of Münster. Expert na urbanismus. Mnoho let pracuje jako odborník v sekci územního plánování města.

Jelena Ricov / Zagreb


Vedoucí záhřebské kanceláře pro evropské programy a projekty. Je zodpovědná za řízení a koordinaci činností souvisejících s rozvojem města a jeho prostoru.

Christoph Braumann / Salzburg


Architekt zabývající se územním plánováním a jeho historií a autor mnoha publikací a článků. Od roku 1991 do roku 2015 vedl oddělení "Regionální plánování a Geografický informační systém" v Salzburku.

Peter Austin / Oslo


Poradce v oblasti plánování v odboru městského rozvoje Osla s odpovědností za městské a regionální plánování a mezinárodní spolupráci v otázkách rozvoje měst. Dříve pracoval pro Akershus County a pro poradenské firmy v regionu, kde vedl řadu plánovacích a výzkumných projektů týkajících se regionu Oslo.

Koos van Zanen / Amsterdam


Hlavní urbanista města Amsterdam. Je specialistou na bydlení v souvislosti s územním plánováním a kvalitou života. Byl vedoucím projektu "Structural Vision Amsterdam 2040" a je aktivně zapojen do přípravy nového vydání územní politiky města Amsterdam. Podílí se zároveň na strategii rozvoje bydlení pro město a metropolitní oblast.

Peter Gero / Hamburg


Architekt a urbanista, původem ze Slovenska. Působil 12 let jako ředitel plánování a výstavby centrálních čtvrtí Hamburku. Odborný garant projektu Trenčín si TY (tvorba územního plánu centrální zóny města).

Pavel Kliment /KPMG


Od roku 1999 pracuje ve společnosti KPMG, jako partner je zodpovědný za služby pro společnosti podnikající v sektoru nemovitostí a stavebnictví. Věnuje se analýzám stavu bytového fondu Prahy a o této problematice také přednáší.

Jan Jehlík /FA ČVUT


Architekt a urbanista, zaměřuje zejména na fyzickou stavbu měst, vazbu mezi architekturou a urbanismem. Pracoval ve státním projektovém ústavu, v letech 1991 – 1996 působil na magistrátu města Ústí nad Labem jako hlavní architekt města a vedoucí stavebního odboru, do roku 2006 vedl soukromou architektonickou kancelář a nyní pracuje jako vedoucí Ústavu urbanismu na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

Pavel Hnilička /PSP


Architekt, od roku 2003 vede vlastní ateliér Pavel Hnilička Architekti. Zabývá se návrhy a realizací staveb a v posledních letech se intenzivně věnuje urbanismu a zpracovává regulační a územní plány měst a obcí.

Jaromír Hainc /IPR


Architekt a urbanista, pracuje jako tajemník v Kanceláři metropolitního plánu na Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy a věnuje se mezinárodní spolupráci (OECD, EUROCITIES). Na Fakultě architektury ČVUT v Praze dokončil doktorát v oboru urbanismu a územního plánování, na ČVUT nyní působí jako vědecko-výzkumný pracovník. Účastnil se mnoha mezinárodních workshopů zaměřených na výzkum měst v širším kontextu (Madrid, Řím, Turín, Teherán).

Roman Koucký /IPR


Architekt, urbanista a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od roku 1991 vede vlastní architektonickou kancelář. Dlouhodobě se věnuje problematice územního plánování, v roce 2012 přijal místo ředitele Kanceláře metropolitního plánu.

Michal Leňo /IPR


Architekt a urbanista, od roku 2013 člen Kanceláře metropolitního plánu. V roce 2013 zakončil Fakultu architektury diplomním projektem „Pražské náměstí pro 21. století“.

Závěrečná diskuse / Closing debate

bottom of page