top of page

KONFERENCE - Principy územního plánování evropských měst

Magistrát hlavního města Prahy | 09/12/2016 | .

V prosinci jsme za účasti předních evropských odborníků na územní plánování zorganizovali konferenci, cílem které byla výměna zkušeností s respektovanými odborníky a případné využití získaných poznatků při tvorbě pražského Metropolitního plánu.

 

Zde naleznete videozáznam ze všech přednášek i závěrečné debaty zúčastněných expertů.

Přednášející:

Irena Fialová, Kateřina Čechová, Julian Jansen, Mark Johnson, Wigbert Bengtsson, Jiří Klokočka, Martin Klamt, Lukáš Makovský, Lukáš Kohl, Jaromír Hainc, Roman Koucký

Irena Fialová, Kateřina Čechová - Analýzy územních plánů evropských měst
english: https://slideslive.com/38900204
Irena Fialová (Praha), architektka a urbanistka, proděkanka pro vědu, výzkum a uměleckou činnost Fakulty architektury ČVUT, spoluřešitelka výzkumu o Metodice plánování měst, zabývá se současnými modely urbanizace, vlivem globalizace na proměn u města.
Kateřina Čechová (Praha), architektka se zahraničními zkušenostmi, spolupracovnice Ireny Fialové, odborná asistentka na Fakultě architektury ČVUT, spoluřešitelka výzkumu o Metodice plánování měst.

Těší mě, že se nám do Prahy podařilo přilákat světové urbanisty a že při přípravě Metropolitního plánu můžeme čerpat i z jejich zkušeností,“ říká pražská primátorka Adriana Krnáčová.

Plán je současný, velmi kvalitní a má nezpochybnitelnou oporu v analytických materiálech a argumentech. Nyní je potřeba tento vynikající základ posunout dál a to prostřednictvím otevřené, ale demokratické diskuze,“ řekl mimo jiné Mark Johnson, uznávaný urbanista, který obdobný plán vytvořil v americkém Denveru

„Všichni, včetně zpracovatele a města jsou si vědomi situace, která nastala. Musíme se co nejdříve pohnout z místa, protože tento stav neprospívá nikomu. Cílem je mít plán, který zajistí kvalitní život pro obyvatele Prahy, a já jsem přesvědčena, že to ten rozpracovaný splňuje,“ říká Adriana Krnáčová.

Peter Gero - (Hamburg)
Architekt a urbanista, původem ze Slovenska. Působil 12 let jako ředitel plánování a výstavby centrálních čtvrtí Hamburku. Vyučuje urbanismus a strukturu občanských staveb na Fakutě architektury STU v Bratislavě.
Julian Jansen (NL) - Undivided city
cz verze: https://slideslive.com/38899661/undivided-city-cz
Urbanista a demograf. Od r. 2009 pracuje na oddělení pro plánování a udržitelnosti v Amsterdamu (METREX). Vystudoval sociální geografii na Amsterdamské univerzitě. Pracoval jako programový manažer ve vládním sociálním a teritoriálním výzkumu.
Mark Johnson (Denver, USA)
cz verze: https://slideslive.com/38899659
Mark Johnson (Denver, USA) – Krajinářský architekt a městský designer. Zakladatel firmy CIVITAS, vede projekty všech měřítek a typů ve Spojených státech, Asii, Evropě a na Blízkém východě.
Wigbert Bengtsson (Furstenwalde Spree, DE)
cz verze: https://slideslive.com/38899665
Absolvent University of Münster. Expert na urbanismus. Mnoho let pracuje jako odborník v sekci územního plánování města. cz verze: https://slideslive.com/38899665
Jiří Klokočka (Flanders, BE)
english: https://slideslive.com/38900206
Architekt a urbanista města Kortrijk (Belgie). Působil jako tajemník Svazu vlámských urbanistů a je předsedou Komise pro architekturu a urbanismus ve městech: Deerlijk, Kuurne, Lendelede, Zwevegem / Harelbeke, Menen a Wortegem-Petegem. Vede ateliér urbanistického navrhování na KU Leuven, FUA TU v Liberci a FA ČVUT v Praze
Lukáš Kohl - Růst, bydlení a obtíže plánování
english: https://slideslive.com/38900205
Architekt, společník v developerské společnosti Doma je doma s.r.o., která připravuje projekty energeticky šetrné obytné zástavby ve spoluprávi s místími samosprávami.
Martin Klamt (Mnichov, DE) - Facing the challenge of growth in a European city
cz verze: https://slideslive.com/38899664
Pracovník odboru územního plánování mnichovského magistrátu. Vystudoval socioekonomickou geografii, politologii a právní vědy v Mnichově. Vedl výzkum na udržování demokratických systémů a strategií udržitelného urbanismu.
Lukáš Makovský - Priority rozvoje Prahy
english: https://slideslive.com/38900203
Architekt, nyní pracuje na Institutu plánování a rozvoje měst, na pozici specialista projektů města, Sekce strategií a politik.
Jaromír Hainc - Okolnosti městského plánování
english: https://slideslive.com/38900207
Architekt a urbanista se zahraničními zkušenostmi, od roku 2012 člen Kanceláře metropolitního plánu.
Roman Koucký - Metropolitní plán a kompozice Prahy
english: https://slideslive.com/38900208
Architekt a urbanista a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Od roku 1991 vedl vlastní architektonickou kancelář. Dlouhodobě se věnuje problematice územního plánování, v roce 2012 přijal místoředitele Kanceláře metropolitního plánu.
Panelová diskuse
Názory na nový územní plán města Prahy pozvaných hostů
bottom of page