V rámci přehlídky Czech Design Week proběhla 11.11.2016 v prostorách bývalého Domu uměleckého průmyslu „DUP36“ panelová diskuze na téma "Umělecká hodnota metra v 21.století". Diskuzi jsme spolupořádali za podpory studentů FA ČVUT.

O metru lze mluvit jako o identifikačním znaku města. V období před rokem 1989 bylo pražské metro i přes technicko-materiální možnosti budované jako výkladní skříň města i státu. Architektonickému a především uměleckému řešení byla věnovaná velká dávka úsilí spolu s velkým množstvím finančních prostředků. Toto úsilí vyústilo v kvalitní řešení, které je i v dnešní době obdivované. Jsme schopni toho docílit i dnes? Jaké jsou reálné možnosti investora provést hodnotnou realizaci? Je vypsání architektonické soutěže na dvě stanice metra řešení? Do jaké míry si v současnosti vážíme a v budoucnu budeme vážit hodnot veřejného prostoru, mezi které stanice metra bezpochyby patří?

Záznam z diskuze si můžete poslechnout zde:

Do diskuze přijali pozvání a k témě se vyjádřili:

Mgr. Petra Kolínská (náměstkyně primátorky)

Ing. David Krása (generální ředitel Metroprojektu)

Ing. arch. Petr Kučera (Metro D jinak a lépe)

MgA. Pavel Karous Ph.D. (vetřelci a volavky, GHMP)

Ing. arch. Ondřej Beneš, Ph.D. (FA ČVUT )

Ing. arch. Petr Lešek (Pracovní skupina ČKA pro soutěže)

Ing. Jaroslav Šubert (DPP)

Moderoval: Ing. arch. Josef Smutný (Člověk a prostor)

© Člověk a prostor 2017

Korunní 127, Praha 3, 130 00

clovekaprostor@gmail.com | Tel: +420 775 550 017 |

IČ: 228 92 192

Spisová značka - L 22842 vedená u Městského soudu v Praze

  • Black Facebook Icon